Przedszkole w Mońkach

 

Nawigacja

 • UWAGA !!!

  Uprzejmie informujemy, że :

  • z dniem 1 lipca 2017 r. obsługę bankową Przedszkola w Mońkach prowadzić będzie Bank Pekao S.A.

  W związku z tym od dnia 1 lipca 2017 r. zmianie ulegną numery kont bankowych, na które do tej pory były wpłacane należności za żywienie oraz opłata za godziny.

  Lista rachunków bankowych obowiązujących od 1 lipca 2017 r. znajduje się poniżej.

  • żywienie:

             konto nr. 78 1240 5211 1111 0010 7410 4052

  • opłata za godziny:

            konto nr. 93 1240 5211 1111 0010 7410 3879                            

   

  Oddział Banku Pekao S.A. znajduje się przy Al. Niepodległości 2A/4.

  Informujemy również, że:

  • z dniem 1 września 2017 r. KASA Przedszkola ulega likwidacji.
  • wpłat można dokonywać za pośrednictwem banków, poczty oraz internetu.
 • Podpisywanie UMÓW z Przedszkolem w Mońkach.

       Zapraszamy Rodziców/Opiekunów Prawnych

  dzieci przyjętych do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2017/2018 w celu podpisania

  UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA W MOŃKACH w terminie

  od 26 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 w godzinach od 9.30 do 13.00.

  Druk umowy do pobrania w sekretariacie przedszkola lub poniżej:

  UMOWA_przedszkole_r.szk._2017-2018.pdf

                                                                                                               Dyrektor Przedszkola Joanna Klepadło.

 • ZAPRASZAMY  NA

  DNI  OTWARTE  PRZEDSZKOLA


   

   Rodziców/opiekunów prawnych

  dzieci przyjętych do Przedszkola

  na rok szkolny 2017/2018

  • do grup całodziennych zapraszamy do odwiedzin naszej placówki przy ul.Głowackiego 2 oraz Al.Niepodległości 16 w ramach

  Dni Otwartych – od 12.06 do 14.06.2017 r

  w godzinach:

  9.00 - 11.00 ( 3-latki )

  9.00 – 11.00 i 12.30 - 14.00 ( 4 i 5 - latki ).

  • do grup pięciogodzinnych zapraszamy do odwiedzin naszej placówki przy Al.Niepodległości 16 w ramach

  Dni Otwartych – od 12.06 do 14.06.2017r

  w godzinach: 10.00 - 11.00

  W czasie odwiedzin DZIECI oraz ich Rodzice/opiekunowie prawni mogą zapoznać się z wystrojem sal oraz rozkładem zajęć w poszczególnych grupach naszego przedszkola.

  Dzieci zapraszamy do uczestnictwa w zabawach ruchowych integrujących grupę, zajęciach, zabawach swobodnych w kącikach zainteresowań, spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym. 

 • Grupa dyżurna w SIERPNIU 2017 r.

  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Przedszkola w Mońkach

  mogą zapisać dziecko na  GRUPĘ DYŻURNĄ tworzoną w miesiącu sierpniu 2017 r.

  Deklarację o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składa się w przedszkolu w terminie do dnia 15 czerwca 2017r.(wg. Umowy na korzystanie z usług Przedszkola w Mońkach )

  "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA w MOŃKACH

  na grupę dyżurną w sierpniu 2017 r"  jest dostępna w sekretariacie Przedszkola .

   

 • Niecodzienna wizyta

  Dnia 17 maja 2017 r. miało miejsce w naszym przedszkolu niecodzienne zdarzenie. Mieliśmy zaszczyt gościć Ks. Biskupa Henryka Ciereszko. Spotkanie to było wyjątkowe i pełne niezapomnianych wrażeń. Po powitaniu Jego Ekscelencji przez Panią Dyrektor Joannę Klepadło, ks. Biskupa powitały dzieci. Były wiersze, piosenki i tańce. Dzieci pięknie zaprezentowały się przed Gośćmi. Następnie głos zabrał ks. Biskup, który skierował ciepłe słowa do dzieci i całego personelu przedszkolnego. Udzielił też kapłańskiego błogosławieństwa. Jego Ekscelencja ks. Biskup wpisał się też na pamiątkę do naszej kroniki. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Na pewno wizyta ta pozostanie w naszych sercach i naszej pamięci jako niezapomniane chwile i wyjątkowe przeżycie.

  Więcej zdjęć z wizyty w albumie fotograficznym.

 • ROZTRZYGNIĘTO KONKURS " Bohaterowie KSIĄŻEK MARII KOWNACKIEJ ''

   

  NA KONKURS WPŁYNEŁO 30 PRAC, WRĘCZONO 10 NAGRÓD I 20 WYRÓŻNIEŃ.

   

  SPONSORZY KONKURSU;

  1.FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO

  2.SKLEP JUSTYNY OKULSKIEJ

  3. HURTOWNIA B,I R. SOKOŁOWSKICH

  4.RADA RODZICÓW I PANI BOZENA KUĆ

  5.ANNA PANICZKO

   6. NAUCZYCIELKI - TERESA B. WIOLETTA O. IWONA W. CELINA W.

                                                                                                          ZDJĘCIA W GALERII !

                                                                                       Dziękuję wszystkich, za pomoc w org. konkursu Celina W.

   

 • 01.02.2017

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  Z dniem 13 lutego 2017 roku ruszy nabór dzieci

  do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2017/2018.

  W celu zgłoszenia dziecka należy wypełnić

  • "Wniosek o przyjęcie na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola w Mońkach"
  • złożyć go wraz z niezbędną dokumentacją (oświadczenia do wybranych kryteriów wg załączników) w biurze przedszkola ul. Głowackiego 2 w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017 r.

  Wzory dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej oraz w biurze przedszkola.    

  Dokumentacja dotycząca rekrutacji znajduje się w oddzielnych plikach w zakładce Rekrutacja do Przedszkola - REKRUTACJA 2017/2018.

  Zapraszamy do zapoznania sie z ich treścią.

  Terminy oraz kryteria postępowania rekrutacyjnego wg WNIOSKU DO ORGANU PROWADZĄCEGO W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO oraz ZARZĄDZENIA NR 298/17 BURMISTRZA MONIEK z dnia 31 stycznia 2017r znajdujących się w załącznikach w zakładce Rekrutacja do Przedszkola - REKRUTACJA 2017/2018.

 • 25 lecie Przedszkola w Mońkach.

  W Przedszkolu w Mońkach 14 października 2016r obchodzono nie tylko Dzień Edukacji  Narodowej. Była też okazja do świętowania 25 rocznicy funkcjonowania Przedszkola w Mońkach przy ulicy Głowackiego.

  1 października 1991 roku Państwowe Przedszkole Nr 1 zmieniło swoją siedzibę i z ulicy Konopnickiej 1 zostało przeniesione na ulicę Głowackiego 2. Akt Założycielski potwierdza utworzenie z dniem 1 stycznia 1992 roku Przedszkola Samorządowego w Mońkach.

  W związku z tak ważną datą odbyły się uroczystości, na które zostali zaproszenie emerytowani pracownicy przedszkola, władze samorządowe, Burmistrz Zbigniew Karwowski, Sponsorzy, Pracownicy Przedszkola, Rada Rodziców i dzieci. Były życzenia, gratulacje, kwiaty, wiersze, piosenki i tańce od dzieci. Nie zabrakło też wspomnień.

  Dyrektor Przedszkola - Joanna Klepadło przygotowała rys historyczny, mówiący o powstaniu i historii wszystkich przedszkoli, które funkcjonowały na terenie naszego miasta Mońki. Historia powstania pierwszego przedszkola sięga lat 60-tych.

  Tak jak na wszystkich tego typu uroczystościach nie mogło obyć się bez tortu. Przy kawie i słodkim poczęstunku było wiele rozmów, wspomnień, oglądanie zdjęć pamiątkowych z wcześniejszych lat. Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie

         

  Rys historyczny powstania i historii wszystkich przedszkoli, 

  które funkcjonowały na terenie naszego miasta Mońki.

       Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Moniek było utworzenie we wsi siedziby powiatu w 1954 r. To właśnie ta decyzja władz centralnych rozpoczęła nowy rozdział w historii maleńkiej miejscowości, wcześniej osady kolejowej. W chwili utworzenia powiatu Mońki liczyły bowiem ok. 250 mieszkańców z 24 drewnianymi, krytymi słomą chałupami. Brak było prądu i kanalizacji. Najważniejszym organem władzy powiatu była Powiatowa Rada Narodowa. Stanęły przed nią bardzo trudne zadania - brak infrastruktury, funkcjonowanie tylko jednej siedmioklasowej szkoły podstawowej, brak wykształconej kadry. 

  Historia powstania pierwszego przedszkola w Mońkach sięga lat 60.

       W 1960 roku powstała Szkoła Podstawowa nr. 1 i trzy oddziałowe przedszkole. Natomiast dokumentacja Państwowego Przedszkola w Mońkach ma początek 13 lutego 1962r. Orzeczenie Organizacyjne dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Mońkach opracowane było dla 2 oddziałów i 54 dzieci. Było zatrudnionych 4 nauczycieli, 1 woźna, 2 pracowników kuchni. Pierwszymi nauczycielkami były Amelia Malinowska, Lucyna Szorc, Irena Niemotko, Zdzisława Olkowska, pracownicy obsługi: Irena Rutkowska i Genowefa Sosnowska – kucharki i Helena Siemionkowicz – sprzątaczka. Funkcję kierownika pełniła p. A. Malinowska. W kolejnym roku tj. roku szkolnym 1962/63 wzrosła liczba dzieci do 90 i 3 oddziałów. Zatrudnionych było 5 nauczycieli. Kierownikiem była Jadwiga Łobasiuk, z nauczycielek doszła p. Mogielnicka Marta, 1 intendentka – Amonowicz Jadwiga, 3 woźne oddziałowe: Rutkowska Irena, Łagocka Helena i Siemiokowicz Helena. Daniłowska Lucyna była na stanowiska pomoc wychowawczyni. Dwie kucharki – Sosnowska Genowefa – kierowniczka kuchni i Kulikowska Helena – pomoc kuchenna. Zatrudnionych wówczas było trzech palaczy Radzajewki Czesław, Ołyński Cyprian i Dekarz Jan. W kolejnych latach sytuacja była stabilna jeśli chodzi o ilość dzieci i liczbę oddziałów, zmieniła się tylko część pracowników. Od 1 stycznia 1965 zwiększyła się liczba dzieci do 120 i 4 oddziałów. Zwiększyło się zatrudnienie do 14 osób. W tym roku zatrudniona też jest instruktorka POM. Kierownikiem została P. Jadwiga Kowalewska. W tym samy roku 1. 01.1965 r. Mońki uzyskały prawa miejskie. W kolejnych lata wzrasta zatrudnienie do 19 osób. W roku szkolnym 1966/67 do przedszkola uczęszczało 140 dzieci do 4 oddziałów (35 dzieci/grupę). Dynamicznie wzrasta liczba mieszkańców w Mońkach i liczba dzieci w związku z czym w następnych latach znaczenie wzrosła liczba dzieci przyjętych, i tak do 4 oddziałów uczęszczało w roku szkolnym 67/68 – 148 dzieci a w następnym 160 do 170 w roku szkol. 68/69 dzieci, z którymi pracowało 20 osób. W roku szkol. 69/70 powstał piąty oddział, liczba dzieci pozostała na tym samym poziomie tj. 170. W tymże roku pracowało 26 osób (w tym 4 osoby na kuchni). 1 lutego 1972 r. wydano Orzeczenie w którym ustalono siedzibę Przedszkola na ul. Konopnickiej 1, liczbę oddziałów – 5 i liczbę miejsc – 170. Do roku 1972 organem prowadzącym było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Oświaty i Kultury w Mońkach. W roku szkolnym 1974/1975 zatrudnionych było 28 osób i była już zatrudniona księgowa. Od 1977 roku organem zatwierdzającym projekty był Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który w kolejnym roku zmienił nazwę na Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. W 1977 roku do 8 grup (liczba wzrosła o 1 grupę) uczęszczało 287 dzieci tj. śr. 36/na grupie. W następnym roku znacznie wzrosło zatrudnienie, pracowało wówczas w przedszkolu 39 osób: 16 nauczycielek a pozostałe osoby to pracownicy administracyjno- obsługowi.

       17 VIII 1979 roku naniesiono poprawkę do projektu organizacyjnego. Do 9 oddziałów przyjęto 305 dzieci tj. śr. 34 dzieci w grupie. W następnym roku liczba ta wzrosła do 312, a liczba zatrudnionych do 43. W roku szkolnym 1980/81 zostało utworzone Przedszkole Nr 2, które było pod dyrekcją p. Jadwigi Kowalewskiej, a mieściło się przy Kinie Sputnik i w Jutrzence. Na ul. Konopnickiej 1 pozostało 5 oddziałów i 190 dzieci, a w Przedszkolu Nr 2 - 4 oddziały i 120 dzieci. Kuchnia Przedszkola Nr 1 przygotowywała posiłki do Przedszkola Nr2. W roku 1982 w przedszkolu przy ul. Konopnickiej znowu wzrasta liczba oddziałów do 6 i liczba dzieci do 206. Od 1983 roku do 1991roku średnia liczba dzieci w Państwowym Przedszkolu Nr 1 waha się od 130 do 225.

  Od 1980 roku Organem prowadzącym był Urząd Miasta i Gminy w Mońkach.

  W 1981 roku zostaje utworzone Państwowe Przedszkole Nr 3, którego dyrektorem była P. Wiesława Jadeszko-Kapla. Przedszkole mieściło się w budynku przy POM-ie w Mońkach. Placówka ta funkcjonowała do końca roku 1990. Burmistrz Miasta I gminy wydał polecenia dnia 19.02.1991r. zobowiązujące do odebrania mienia należącego do Państwowego Przedszkola Nr 3 przez dyrektora przedszkola Nr 1. Po likwidacji przedszkola część pracowników w 1991 roku przeszła do pracy w Państwowym Przedszkolu nr 1, a część z nich do innych palcówek w tym również do szkół.

       Od 2002 roku Organem prowadzącym jest Rada Miasta i Gminy w Mońkach.

  W 1983 roku zostaje oddany do użytku budynek przy ul. Al. Niepodległości 16. Powstaje tam 4 oddziałowe przedszkole, którego dyrektorem zostaje P. Helena Ruszczyk. Przedszkole to funkcjonuje do roku 1991. Decyzją Kuratora Oświaty w Białymstoku 30.08.1991r. zostaje założona Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mońkach i 01.09.1991r. – odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mońkach przy al. Niepodległości 16. W lutym 1995r. - Szkoła przenosi swoją siedzibę do nowego budynku przy ul Planetarnej.

       W 1974 roku rozpoczęto prace przy budowie żłobka przy ul. Głowackiego 2, który został oddany do użytku w 1977r. Był zarządzany przez ZOZ. Na początku były 4 grupy wiekowe, w których były dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3 lat. Liczba dzieci z roku na rok maleje i zostaje jedna grupa wiekowa. Żłobek przestaje funkcjonować 30 września 1991r. Wówczas miał być tu utworzony Dom Opieki Społecznej. Ale padła propozycja by przenieść Państwowe Przedszkole Nr 1 z ul. Konopnickiej1. I tak 1 października 1991 roku na ul. Głowackiego 2 zostaje przeniesione przedszkole. Do budynku przyszło 122 dzieci do 5 oddziałów. Pierwszymi pracownikami byli: 10 nauczycielek: Kowalewska Jadwiga – dyrektor, Zajko Renata, Barszczewska Janina, Wierzbicka Celina, Jamiołkowska Małgorzata, Wiszowata Anna, Grzegorczyk Dorota, Czaplicka Grażyna, Rafałko Maria, Mickiewicz Janina. 2 pracowników administracyjno-obsługowych: Kuć Bożena – dietetyczka, Ciołko Lucyna magazynier, i 14 pracowników obsługi w tym: Blaszko Eugenia – kucharka, Gładkowska Jadwiga – kucharka, Niedzielewska Krystyna – pomoc kuchenna, Rzemieniecka Genowefa pomoc kuchenna. Popławska Teresa, Łosiewicz Zofia, Wrutniak Genowefa, Siwiec Alicja jako woźne oddziałowe, Blaszko Anna pomoc do dzieci, Skibicka Helena – salowa, Mosińska Kazimiera – praczka, Lazer Wisław, Laskowski Wiesław i Siwiec Władysław – palacze. W projekcje organizacyjnym sporządzonym 10.11.1991 roku Pani Dyrektor Jadwiga Kowalewska zamieściła taką adnotację. „W budynku żłobka wniesiono dużo pracy w przygotowania sal do zajęć odpowiadającym wymogom do pełnej realizacji programu Wychowania w Przedszkolu. We wrześniu zajęcia trwały w budynku przy ul. M. Konopnickiej 1, od 1 października w budynku przy ul. Głowackiego 2. Nie było ani 1-ego dnia przerwy w zajęciach. Koszt przeprowadzki, sprzętu, mebli i pełnego wyposażenia ponieśli pracownicy i rodzice”. Akt założycielski potwierdza założenie 1 stycznia 1992 roku Przedszkola Samorządowego w Mońkach na ul. Głowackiego 2. 1 września 1992 roku dyrektorem Przedszkola została Pani Dorota Waszkiewicz, było wówczas 7 oddziałów i 184 dzieci. W kolejnych latach liczba oddziałów i dzieci wzrastała. Było to 8 następnie 10 oddziałów do których uczęszczało 218 i 271 dzieci. Pracowało w tych latach od 29 do 42 osób: ok 20 nauczycielek i pozostali to pracownicy administracyjno-obsługowi. W roku 1996 przekazano na potrzeby przedszkola budynek przy ul. Al. Niepodległości 16, i od 1 września zwiększyła się tym samym możliwość utworzenia większej liczby oddziałów do 12, do których zapisanych było 308 dzieci. Na ul. Niepodległości mieściły się grupy 5-cio godzinne, a na ul. Głowackiego grupy całodzienne. Na następny rok doszły jeszcze dwa oddziały w sumie w dwóch budynkach było 14 grup i uczęszczało do nich łącznie 336 dzieci. W związku z tak dużą liczbą grup od tego roku szkolnego tj. 1997/98 powołano zastępcę dyrektora, zostaje nim Pani Celina Wierzbicka, która była wcześniej w latach 1989/90 zastępcą dyrektora Przedszkola Nr 1. W 1999 roku liczba grup spadła do 12. W 2001 roku funkcje dyrektora objęła Pani Joanna Klepadło i przez 6 kolejnych lat w przedszkolu było 10 grup i śr. 250 dzieci. W obydwu budynkach. 10.01.2007 roku nastąpiła zmiana zastępcy dyrektora. Nowym zastępcą została Pani Teresa Brzozowska, która tę funkcje pełni do dnia dzisiejszego. W 2008 roku zmieniła się nazwa organu prowadzącego, którym jest Gmina Mońki. Od roku 2008 doszedł jeden oddział i sytuacja ta trwała do 2013 roku. W tych latach było śr. 275 wychowanków. Ostatnie lata przynosiły liczne zmiany, a związane to było z wejściem w życie reformy oświatowej i tak były lata w których dwa roczniki dzieci obowiązkowo musiały odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i wówczas było 14 oddziałów i 326 dzieci i 12-13 oddziałów i 271 dzieci. W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola uczęszcza 326 dzieci, które uczą się w 13 oddziałach: 10 całodziennych i 3 – 5-cio godzinnych. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat. Obecnie pracuje 48 osób: 27 nauczycieli w tym logopeda, nauczyciel do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, katechetka, n-l języka angielskiego, 4 osoby administracji i 17 osób obsługi, i 2 osoby na stażu z Urzędu Pracy.

       Podsumowując należy stwierdzić, że Przedszkole w Mońkach od roku 1962 ciągle się rozwijało. Zawsze byli zatrudniani nauczyciele i inni pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy dbali o poziom edukacji w palcówkach. Rosnąca liczba dzieci uczęszczających do przedszkola i ciągle wzrastająca liczba oddziałów świadczą o tym, iż przedszkole jest bardzo dobrze oceniane w środowisku i do dnia dzisiejszego cieszy się dużym uznaniem wśród rodziców.

   

  Opracowała

                 Joanna Klepadło- Dyrektor

                   Przedszkola w Mońkach

 • UWAGA - PRZYPOMINAMY

     Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka w sekretaeiacie  przedszkola telefonicznie lub osobiście, ponieważ według § 7 Umowy na rok szkolny 2016/2017 z Przedszkolem odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej będzie naliczany za każdy dzień nieobecności dziecka zgłoszony przez Rodzica/opiekuna prawnego, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola.

     W okresie ciągłej, udokumentowanej nieobecności dziecka w przedszkolu, spowodowanej pobytem w szpitalu, sanatorium, opłaty określonej w § 3 ust. 1 nie pobiera się.

 • Grupa dyżurna w SIERPNIU.

  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Przedszkola w Mońkach

  mogą zapisać dziecko na  GRUPĘ DYŻURNĄ tworzoną w miesiącu sierpniu 2016r.

  "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA w MOŃKACH

  na grupę dyżurną w sierpniu 2016 r"  jest dostępna w sekretariacie Przedszkola oraz poniżej do pobrania.

  KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_-sierpien_2016.pdf

 • ZAPRASZAMY  NA

  DNI  OTWARTE  PRZEDSZKOLA


   

  Rodziców/opiekunów prawnych

  dzieci przyjętych do Przedszkola

  na rok szkolny 2016/2017

  • do grup całodziennych zapraszamy do odwiedzin naszej placówki przy ul.Głowackiego 2 w ramach

  Dni Otwartychod 13.06 do 17.06.2015r

  w godzinach:

  9.00 - 11.00 ( 3-latki )

  9.00 – 11.00 i 12.30 - 14.00 ( 4 i 5 - latki ).

  • do grup pięciogodzinnych zapraszamy do odwiedzin naszej placówki przy Al.Niepodległości 16 w ramach

  Dni Otwartychod 13.06 do 17.06.2014r

  w godzinach: 10.00 - 11.00

  W czasie odwiedzin DZIECI oraz ich Rodzice/opiekunowie prawni mogą zapoznać się z wystrojem sal oraz rozkładem zajęć w poszczególnych grupach naszego przedszkola.

  Dzieci zapraszamy do uczestnictwa w zabawach ruchowych integrujących grupę, zajęciach, zabawach swobodnych w kącikach zainteresowań, spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym.

 • Podpisywanie UMÓW z Przedszkolem w Mońkach.

       Zapraszamy Rodziców/Opiekunów Prawnych

  dzieci przyjętych do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2016/2017 w celu podpisania

  UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA W MOŃKACH w terminie do 25 maja 2016r.

  Umowa dostępna w grupach u Pań , w sekretariacie Przedszkola oraz poniżej do wydrukowania.

                                                                                                                 Dyrektor Przedszkola Joanna Klepadło.

  UMOWA_p-le_r.szk.2016-2017.pdf

 • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  Z dniem 23 lutego 2016 roku ruszył nabór dzieci

  do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2016/2017.

  W celu zgłoszenia dziecka należy wypełnić

  • "Wniosek o przyjęcie do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2016/2017"
  • złożyć go wraz z niezbędną dokumentacją (oświadczenia do wybranych kryteriów) w biurze przedszkola ul. Głowackiego 2 w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

  Wzory dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej oraz w biurze przedszkola.    

  Dokumentacja dotycząca rekrutacji znajduje się w oddzielnych plikach w zakładce REKRUTACJA 2016/2017.

  Zapraszamy do zapoznania sie z ich treścią.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego w/g Załącznika do Zarządzenia Nr 143/16 Burmistrza Moniek z dnia 23 lutego 2016r. znajdującego się w załącznikach w zakładce REKRUTACJA 2016/2017.

 • Dyrekcja Przedszkola

  wraz z pracownikami oraz dzećmi

  pragnie złożyć życzenia świąteczne na nadchodzące

  Święta Wielkiej Nocy.

 • Dyrekcja Przedszkola w Mońkach

  i Rada Rodziców serdecznie zapraszają na

  Zebranie Plenarne Rady Rodziców,

  które odbędzie się dnia

  12-10-2015 (poniedziałek) o godz.15.30

  Celem zebrania jest wybór

  Prezydium Rady Rodziców.

  Obecność obowiązkowa.

 • Dziecku na początek roku szkolnego 2015/2016 dajemy do przedszkola  (podpisane).

  3 latki A, 3 latki B, 4 latki B   (grupy śpiące)

  • Chusteczki higieniczne w pudełku (2×)

  • Zeszyt Czysty 32 k. lub 60 k.

  • Malowanka

  • Mydło w płynie z dozownikiem

  • Ręcznik - mały z wieszaczkiem

  • Kapcie

  • Pościel w worku lub torbie (wymiar  90×120 )

  • nawleczka na kocyk lub kołderka,

  • ewentualnie mała poduszeczka,

  • prześcieradło z gumką (wymiary leżaka 132cm/56cm),

  • piżamka.

   

  4 latki A, 4 latki C, 5 latki A, 5 latki B, 5 latki C (grupy nieśpiące)

  oraz grupy 5-godzinne

  • Chusteczki higieniczne w pudełku (2×)

  • Zeszyt Czysty 32 k. lub 60 k.

  • Malowanka

  • Mydło w płynie z dozownikiem

  • Ręcznik - mały z wieszaczkiem

  • Kapcie

  Pozostałe ogłoszenia dostępne są na tablicy ogłoszeń w naszym Przedszkolu.

  Zapraszamy.

 • UWAGA RODZICE !

  W poniedziałek - 21.03. 2016r - o godzinie 12.00

  w naszym Przedszkolu powitamy WIOSNĘ

  sadząc drzewa i krzewy.

  Akcja zostanie przeprowadzona w ramach współpracy z Nadleśnictwem Knyszyn.

  Serdecznie zapraszamy

  na uroczystość nasadzeń zieleni przy Przedszkolu

  wszystkich chętnych Rodziców.

 • ZABAWA CHOINKOWA w naszym Przedszkolu.

  Dnia 28 stycznia 2016 r ( czwartek)

  w Przedszkolu przy ul.Głowackiego 2 odbędzie się

  ZABAWA CHOINKOWA

  dla dzieci z naszego przedszkola w godzinach :

  900 - 1130  

  Przebrania dzieci dowolne.

  Pozostałe informacje u Pań w grupach.

  Zapraszamy i życzymy miłej zabawy.

 • Dnia 12 października 2015 r odbyło się w naszym Przedszkolu

  Zebranie Plenarne Rady Rodziców.

  Przedstawicielami  Rady Rodziców w roku szk. 2015/2016 są:

  Elżbieta Rutkowska   3 A

  Joanna Pilichiewicz   3 B

  Dariusz Gwiazda   4 A 

  Ewelina Hryniewicka  4 B

  Katarzyna Wiszowata  4 C

  Anna Paniczko  5 A

  Aneta Kulikowska   5 B

  Katarzyna Rafało   5 C

  Anna Karwowska   0 A

  Paulina Lejtkowska   0 B

  Aneta Czostków   0 C

  Teresa Łoś   0 D

  Wybrano Prezydium Rady Rodziców w następującym składzie :

  Przewodniczący Rady Rodziców - P. Dariusz Gwiazda

  Zastępca Przewodniczącego RR - P. Anna Paniczko

  Sekretarz RR         - P. Aneta Kulikowska

  Gratulujemy osobom wybranym i życzymy owocnej współpracy.

 • ZAPRASZAMY NA

  DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA

  Rodziców/opiekunów prawnych

  dzieci przyjętych do Przedszkola

  na rok szkolny 2015/2016

  • do grup całodziennych zapraszamy do odwiedzin naszej placówki przy ul.Głowackiego 2 w ramach

  Dni Otwartychod 8.06 do 12.06.2015 r

  w godzinach:

  9.00 - 11.00  ( 3 - latki )

  9.00-11.00 i 12.30-14.00 ( 4, 5 i 6-latki ).

  • do grup pięciogodzinnych zapraszamy do odwiedzin naszej placówki przy Al.Niepodległości 16 w ramach

  Dni Otwartychod 8.06 do 12.06.2015 r

  w godzinach: 10.00-11.00

  W czasie odwiedzin DZIECI oraz ich Rodzice/opiekunowie prawni mogą zapoznać się z wystrojem sal oraz rozkładem zajęć w poszczególnych grupach naszego przedszkola.

  Dzieci zapraszamy do uczestnictwa w zabawach ruchowych integrujących grupę, zajęciach, zabawach swobodnych w kącikach zainteresowań, spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym.