Przedszkole w Mońkach

 

Nawigacja

Nasze przedszkole

Rada Rodziców

Dnia 18 października 2017 r odbyło się w naszym Przedszkolu

Zebranie Plenarne Rady Rodziców.

Przedstawicielami  Rady Rodziców w roku szk. 2017/2018 są:

 1. Milena Hryniewicka -3 A 
 2. Justyna Liberacka - 3B
 3. Janina Lenkiewicz - 4A
 4. Ewa Chojnowska-Łapińska - 4B
 5. Beata Szydłowska - 5A
 6. Joanna Pilichiewicz - 5B
 7. Dariusz Gwiazda - 6A
 8. Magdalena Grzegorczyk -6B
 9. Marta Hołubowska - 4-5
 10. Magdalena Ostapowicz - 5C
 11. Anna Sadorska - 6C
 12. Agnieszka Zajkowska - 0A
 13. Renata Kotara - 0B

 

Wybrano Prezydium Rady Rodziców w następującym składzie :

 1. Przewodniczący Rady Rodziców   - P. Dariusz Gwiazda
 2. Zastępca Przewodniczącego RR    - P. Ewa Chojnowska-Łapińska
 3. Sekretarz RR                                     - P. Milena Hryniewicka

 

Gratulujemy osobom wybranym i życzymy owocnej współpracy.

 

 

 

Rada Rodziców to organ Przedszkola w Mońkach w którego skład wchodzą przedsatwiciele poszczególnych grup wiekowych.

Przedsatwieciele wybierani są na zebraniu plenarnym nie później niż do 15 września każdego roku. W roku szkolnym 2011/2012 do Rady Rodziców weszli:

1. Rafał Supiński - Grupa 3l A

2. Urszula Topczewska - Grupa 3l B

3. Małgorzata Sykulska - Grupa 4l A

4. Bożena Pruszyńska - Grupa 4l. B

5. Beata Szydłowska - Grupa 5 l

6. Elżbieta Falkowska - Grupa 5-6l A

7. Hanna Kuczyńska - Grupa 5-6 l B

8. Katarzyna Jaworowska - Grupa 6 l 

9.Iwona Bielska - Grupa 6 l "0" C

10. Elżbieta Kuklo - Grupa 6 l"0" B

11. Barbara Romanowska - Grupa 6 l "0" A

12. Marta Szmyga - Grupa 6 l "0" D

REGULAMIN_RADY_RODZICOW.pdf

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 27.10. 2011r wybrała Prezydium Rady Rodziców Przedszkola w Mońkach:

Elżbieta Falkowska - Przewodnicząca Rady Rodziców

Rafał Supiński - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Elżbieta Kuklo - Sekretarz

Dnia 26 listopada 2014 r odbyło się w naszym Przedszkolu

Zebranie Plenarne Rady Rodziców.

Przedstawicielami  Rady Rodziców w roku szk. 2014/2015 są:

 1. Dariusz Gwiazda -3 A 
 2. Magdalena Grzegorczyk - 3B
 3. Ewa Kruk - 4A
 4. Marta Winnicka - 4B
 5. Katarzyna Kulikowska - 4C
 6. Natalia Pawelska - 5A
 7. Rafał Sypiński - 5B
 8. Agnieszka Kisło -6 l
 9. Anna Hapoń - 0A
 10. Krystyna Kamińska - 0B
 11. Małgorzata Nowicka - 0C
 12. Marta Borawska - 0D

Wybrano Prezydium Rady Rodziców w następującym składzie :

 1. Przewodniczący Rady Rodziców   - P. Rafał Supiński
 2. Zastępca Przewodniczącego RR    - P. Dariusz Gwiazda
 3. Sekretarz RR                                     - P. Anna Hapoń
 4. Członek RR                                        - P. Agnieszka Kisło.

Gratulujemy osobom wybranym i życzymy owocnej współpracy.

 

 

Dnia 12 października 2015 r odbyło się w naszym Przedszkolu

Zebranie Plenarne Rady Rodziców.

Przedstawicielami  Rady Rodziców w roku szk. 2015/2016 są:

Elżbieta Rutkowska   3 A

Joanna Pilichiewicz   3 B

Dariusz Gwiazda   4 A 

Ewelina Hryniewicka  4 B

Katarzyna Wiszowata  4 C

Anna Paniczko  5 A

Aneta Kulikowska   5 B

Katarzyna Rafało   5 C

Anna Karwowska   0 A

Paulina Lejtkowska   0 B

Aneta Czostków   0 C

Teresa Łoś   0 D

Wybrano Prezydium Rady Rodziców w następującym składzie :

Przewodniczący Rady Rodziców - P. Dariusz Gwiazda

Zastępca Przewodniczącego RR - P. Anna Paniczko

Sekretarz RR         - P. Aneta Kulikowska

Gratulujemy osobom wybranym i życzymy owocnej współpracy.