Przedszkole w Mońkach

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI

 

Bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu. Trwają 30 minut i są prowadzone w formie zabawy przez p. Dorotę Okrasińską. Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

  • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
  • reagowanie na proste polecenia i pytania.

Dzieci:

  • słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
  • słuchają nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki)
  • słuchają  tekstu czytanego.

Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

  • powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
  • konstruowanie prostych wypowiedzi,
  • odgrywanie scenek lub dialogu,
  • recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,
  • opowiadanie historyjki obrazkowej,