Przedszkole w Mońkach

 

Nawigacja

STOPEREK

Nowa podstrona

Zarządzenie Nr 7/2012

Dyrektora Przedszkola w Mońkach

z dnia 14.09.2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu  elektronicznej ewidencji

czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL
w Przedszkolu
w Mońkach

 

 

Na podstawie:

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Z dniem 14 września 2012r wprowadza się Regulamin  elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL w Przedszkolu w Mońkach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Regulamin określa sposób i tryb rejestrowania czasu pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym czasu wyjścia.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich rodziców/ opiekunów do zapoznania się z Regulaminem, podpisując jednocześnie stosowne oświadczenie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Nieobecności dziecka w przedszkolu należy nadal zgłaszać telefonicznie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012r.

 

 mgr Joanna Klepadło

Dyrektor

Przedszkola w Mońkach

zalacznik_regulamin.pdf