Dla nas w przedszkolu nasze dzieci są najważniejsze! Naszym celem jest aby  nasze przedszkole było miejscem do którego dzieci idą chętnie, czują się bezpiecznie, a my swoją pracą będziemy wspierać rodziców w wychowaniu szczęśliwych i mądrych dzieci.

Projekt "Przyjazne Przedszkole" zakończony!!!

Projekt "Przyjazne Przedszkole" zakończony!!!

 

Gmina Mońki/Przedszkole w Mońkach realizowa projekt pn. „Przyjazne przedszkole”.  Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Więcej informacji nt. Projektu w zakładce - Projekt "Przyjazne przedszkole"

 


  Promujemy zdrowe życie, Realizujemy innowację pedagogiczną "Wszyscy mamy dziarskie minki bo zjadamy witaminki - kształtowanie nawyku prawodłowego odżywiania się"

Aktualności

Witamy w EduPage!

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole w Mońkach
    ul. Głowackiego 2
    19-100 Mońki
  • 85 716 23 58

Galeria zdjęć